Bài 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1 - 65. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:a)... DeHocTot.com
Học Tốt - Giải bài tập hay nhất
đã có trên Android, IOS

Bài 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Toán


65. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b;                               b) a - x = b.

Bài giải:

a)  x = b - a;                 b) x = a - b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay