Bài 66 trang 34 sgk toán 6 tập 2 - Điền số thích hợp vào ô trống:  \(... DeHocTot.com

Bài 66 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền số thích hợp vào ô trống:

 \({a \over b}\)

 \({{ - 3} \over 4}\)

 

 

0

Dòng 1

 \( - {a \over b}\)

 

 \({{ - 4} \over 5}\)

 

 

Dòng 2

 \( - \left( { - {a \over b}} \right)\)

 

 

 \({{ - 7} \over {11}}\)

 

Dòng 3

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số”?

Hướng dẫn làm bài:

 \({a \over b}\)

 \({{ - 3} \over 4}\)

 \({4 \over 5}\)

 \({{ - 7} \over {11}}\)

0

Dòng 1

 \( - {a \over b}\)

 \({3 \over 4}\)

 \({{ - 4} \over 5}\)

 \({7 \over {11}}\)

 0

Dòng 2

 \( - \left( { - {a \over b}} \right)\)

  \({{ - 3} \over 4}\)

 \({4 \over 5}\)

 \({{ - 7} \over {11}}\)

 0

Dòng 3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay