Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1 - 66. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x ... DeHocTot.com

Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Toán


66. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Bài giải:

4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

4 - 24         = x - 9

(-20)          = x - 9

(-20) + 9    = x

    -11         = x 

hay x = -11

Đáp số:  x = -11de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay