Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2 - Tính:a) \({3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \o... DeHocTot.com

Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tính:

a) \({3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)

b) \({3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} = {5 \over {18}}\)

c) \({3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ - 1} \over 2}\)

d) \({1 \over 2} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 4} - {{ - 1} \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài:

Đổi các phép trừ thành phép cộng với số đối. Chẳng hạn:

\({3 \over 5} - {{ - 7} \over {10}} - {{13} \over {20}} = {3 \over 5} + {7 \over {10}} + {{13} \over {20}} = {{3.4} \over {5.4}} + {{7.2} \over {10.2}} + {{13} \over {20}} = {{12 + 14 + 13} \over {20}} = {{39} \over {20}}\)

Đáp số: \(a){{39} \over {20}};b){5 \over {36}};c){{19} \over {56}};d){7 \over {12}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay