Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1 - 69. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)... DeHocTot.com

Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Toán


69. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:'

a) 33 . 34 bằng:  312    \(\square\) ,       912    \(\square\) ,     37   \(\square\) ,      67    \(\square\) 

b) 55 : 5 bằng:  55       \(\square\) ,       54     \(\square\) ,     53   \(\square\) ,    14      \(\square\) 

c) 23 . 42 bằng:  86      \(\square\) ,       65     \(\square\) ,     27   \(\square\) ,    26     \(\square\)

Bài giải:

Áp dụng các quy tắc: am . an = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m  ≥ n)

a) 33 . 34 bằng: 312  ,    912   ,     37   ,    67 

b) 55 : 5 bằng: 55     ,      54   ,   53     ,   14    

c) 23 . 42 bằng: 86    ,      65      ,   27   ,   26     .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay