Bài 7 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 7. Điền số thích hợp vào ô vuông.Hướ... DeHocTot.com

Bài 7 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


7. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

ĐS: a) \(\frac{1}{2}=\frac{6}{12}\) ;

      b) \(\frac{3}{4}=\frac{15}{20}\) ;

      c) \(\frac{-7}{8}=\frac{-28}{32}\) ;

      d) \(\frac{3}{-6}=\frac{12}{-24}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay