Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1 - 7. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt... DeHocTot.com

Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Toán


7. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) A = {x ∈ N \(\mid\) 12 < x < 16};

b) B = { x∈ N* \(\mid\) x < 5};

c) C = { x ∈ N \(\mid\) 13 ≤ x ≤ 15}

Bài giải:

a) Vì x > 12 nên 12  \(\notin\) A, tương tự 16  \(\notin\) A. Ta có A = {13; 14; 15}

b) Chú ý rằng 0 \(\notin\) N*, do đó B = {1; 2; 3; 4}.

c) Vi 13 ≤ x nên x = 13 là một phần tử của tập hợp C; tương tự x = 15 cũng là những phần tử của tập hợp C. Vậy C = {13; 14; 15}.

                                                                                                              de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay