Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1 - 70. Viết các số: 987; 2564; \(\overline{abcd... DeHocTot.com

Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Toán


70. Viết các số: 987; 2564; \(\overline{abcde}\) dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bài giải:

987 = 9 . 102 + 8 . 10 + 7;

2564 = 2 . 103 + 5 . 102 + 6 . 10 + 4;

\(\overline{abcde}\)= a . 104 + b . 103 + c . 102 + d . 10 + ede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay