Bài 70 - Trang 37 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 70 - Trang 37 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


70. Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn:   \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}\). Hãy tìm cách viết khác.

Hướng dẫn giải.

Ta có : 6 = 1 . 6 = 2 . 3; 35 = 5 . 7

Do đó ta có ba cách phân tích khác sau đây:

                 \(\frac{6}{35}=\frac{1}{5}.\frac{6}{7}\) ;         \(\frac{6}{35}=\frac{6}{5}.\frac{1}{7}\) ;          \(\frac{6}{35}=\frac{2}{7}.\frac{3}{5}\).

              

          de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay