Bài 70 trang 88 sgk toán 6 tập 1 - 70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:a)... DeHocTot.com

Bài 70 trang 88 sgk toán 6 tập 1

Toán


70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 - 3785 - 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14.

Bài giải:

 a)

   3784 + 23 - 3785 - 15 . Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

= (3784 - 3785) + (23 - 15)

=         -1            +    8

=                    7

 

b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14. Áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp ta có:

= (21 - 11) + (22 - 12) + (23 - 13) + (24 - 14).

=      10      +     10       +      10      +    10

=                                 40

Đáp số: a) 7; b) 40.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay