Bài 71 trang 88 sgk toán 6 tập 1 - 71. Tính nhanh:a) -2001 + (1999 + 2001);b) (43 - ... DeHocTot.com

Bài 71 trang 88 sgk toán 6 tập 1

Toán


71. Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 - 863) - (137 - 57).

Bài giải

a) -2001 + (1999 + 2001) = -2001 + 1999 + 2001 

    = (- 2001 + 2001) +1999 = 0 + 1999 = 1999  

b) (43 - 863) - (137 - 57) = [ 43 + ( - 863)] - [ 137 + (- 57)]

    = [-( 863 -43)] - [ 137- 57 ] = - 820 - 80 = - ( 820 + 80 )

    = - 900

Đáp số: a) 1999; b) -900de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay