Bài 72 trang 88 sgk toán 6 tập 1 -  Đố: Cho chín tấm bìa  có  ghi số và... DeHocTot.com

Bài 72 trang 88 sgk toán 6 tập 1

Toán


 Đố: Cho chín tấm bìa  có  ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Bài giải

Tổng tất cả các số trong cả 3 nhóm là:

2 + (-1) + (-3) + 5 + 3 + (-4) + (-5) + 6 + 9 = 12

Do tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau nên mỗi nhóm có tổng là:

12 : 3 = 4

Ta thấy:

   + Nhóm II có 5 + 3 + (-4) = 4 nên giữ nguyên

   + Nhóm III có 6 + 9 + (-5) = 10 nên bớt 6 còn 10 – 6 = 4

   + Nhóm I có 2 + (-3) + (-1) = -2 nên thêm 6 thì -2 + 6 = 4

Vậy ta chỉ cần chuyền bìa số 6 từ nhóm III sang nhóm I thì tổng mỗi nhóm đều bằng 4.

Giải bài 72 trang 88 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay