Bài 8 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 8 Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 đ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 8 Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Giải: Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.   de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay