Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 8. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứn... DeHocTot.com

Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


8. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) \(\frac{a}{-b}\)  và  \(\frac{-a}{b}\)                                         b) \(\frac{-a}{-b}\)  và  \(\frac{a}{b}\) .

Giải.

a) \(\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}\) vì a.b = (-b).(-a).

b) \(\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}\)    vì (-a).b = -a.b = a.(-b).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay