Bài 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2 - Vẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một đi... DeHocTot.com

Bài 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Toán


Vẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5 cm. Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C;2,5 cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Đo các góc của tam giác ABC ta được : \(\widehat A \approx {78^0};\widehat B \approx {45^0};\widehat C \approx {57^0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay