Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1 - 80. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp... DeHocTot.com

Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Toán


80. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >):

12 \(\square\) 1                                     13 \(\square\) 12 – 02           (0 + 1)2 \(\square\) 02  +12

 22\(\square\) 1 + 3                                23 \(\square\) 32 – 12            (1 + 2)2 \(\square\) 12 + 22

32 \(\square\) 1 + 3 + 5                           33 \(\square\) 62 – 32           (2 + 3)2 \(\square\) 22 + 32

                                                 43 \(\square\) 102 – 62

Bài giải:

12  1                                     13  12 – 02        (0 + 1)2  02  +12

 22 1 + 3                                23  32 – 12         (1 + 2)2  12 + 22

32  1 + 3 + 5                           33  62 – 32      (2 + 3)2  22 +  32

                                                     43  102 – 62de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay