Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2 - Tính:a) \(5.{{ - 3} \over {10}}\)           ... DeHocTot.com

Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tính:

a) \(5.{{ - 3} \over {10}}\)                            b) \({2 \over 7} + {5 \over 7}.{{14} \over {25}}\)

c) \({1 \over 3} - {5 \over 4}.{4 \over {15}}\)                   d) \(\left( {{3 \over 4} + {{ - 7} \over 2}} \right).\left( {{2 \over {11}} + {{12} \over {22}}} \right)\)

Hướng dẫn làm bài:

Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì thực hiện phép nhân trước.

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thức hiện phép tính trong ngoặc trước.

Đáp số: \(a){{ - 3} \over 2};b){{24} \over {35}}\) ; c) 0; d) -2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay