Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1 - 81. Sử dụng máy tính bỏ túi:- Để thêm... DeHocTot.com

Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Toán


81. Sử dụng máy tính bỏ túi:

- Để thêm số vào nội dung bộ nhớ, ta ấn nút :

- Để bớt số ở nội dung bộ nhớ, ta ấn nút:

- Để gọi lại nội dung ghi trong bộ nhớ, ta ấn nút : hay hay .

Chú ý: Khi sử dụng các nút , , trên màn hình xuất hiện chữ M. Sau khi đã sử dụng nút để tìm kết quả của phép tính, muốn chuyển sang phép tinh mới, để xóa chữ M đó ta ấn nút .

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(274 + 318) . 6;                       34 . 29 + 14 . 35;                        49 . 62 - 32 . 51.

Bài giải:

Học sinh tự thực hànhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay