Bài 82 trang 92 sgk toán 6 tập 1 - 82. So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;       ... DeHocTot.com

Bài 82 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Toán


82. So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Bài giải

a) Cách 1: Tích (-7).(-5) gm hai s nguyên cùng du nên kết qu là s dương

Do đó: (-7).(-5) > 0

Cách 2: (-7).(-5) = 35 > 0

b) Cách 1: (-17).5 là tích ca hai s nguyên khác du nên < 0

(-5).(-2) là tích ca hai s nguyên cùng du nên > 0

Do đó: (-17).5 < (-5).(-2)

Cách 2: (-17).5 = - 85; (-5).(-2) = 10

Vì-85 < 10 nên (-17).5 < (-5).(-2)

c)(+19).(+6) = 114; (-17).(-10) = 170

Vì 114 < 170 nên (+19).(+6) < (-17).(-10)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay