Bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1 - Bài 83. Áp dụng tính chất chia hết, xét ... DeHocTot.com

Bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 83. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho \(8\) không:

a) \(48 + 56\);                                     b) \(80 + 17\).

Bài giải:

a) Vì \(48\) \(\vdots\) \(8\),

\(56\) \(\vdots\) \(8\) nên \((48 + 56)\) \(\vdots\) \(8\);

b) Vì \(80\) \(\vdots\) \(8\), nhưng \(17\) không chia hết cho \(8\) nên \((80 + 17)\) không chia hết chio \(8\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay