Bài 84 trang 35 sgk toán 6 tập 1 - Bài 84. Áp dụng tính chất chia hết, xét ... DeHocTot.com

Bài 84 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 84. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho \(6\):

a) \(54 - 36\);                                      b) \(60 - 14\).

Bài giải:

a) Vì \(54\) và \(36\) đều chia hết cho \(6\) nên \(54 - 36\) chia hết cho \(6\).

b) Vì \(60\) chia hết cho \(6\) nhưng \(14\) không chia hết cho \(6\) nên \(60 - 14\) không chia hết cho \(6\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay