Bài 85 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 85. Áp dụng tính chất chia hết, xét... DeHocTot.com

Bài 85 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 85. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho \(7\):

a) \(35 + 49 + 210\);           

b) \(42 + 50 + 140\);             

c) \(560 + 18 + 3\).

Bài giải:

a) Vì \(35,  49\) đều chia hết cho \(7\)

\(210=21.10\) mà \(21\) chia hết cho \(7\) nên \(21.10\) chia hết cho \(7\) hay \(210\) chia hết cho \(7\)

Từ đó suy ra tổng \((35 + 49 + 210)\) chia hết cho \(7\).

b) Vì \(42, 140\) đều chia hết cho \(7\) nhưng \(50\) không chia hết cho \(7\) nên tổng \((42 + 50 + 140)\) không chia hết cho \(7\);

c) Vì \(560=56.10\), mà \(56\) chia hết cho \(7\) nên \(56.10\) chia hết cho \(7\) hay \(560\) chia hết cho \(7\)

\(18 + 3=21\)  chia hết cho \(7\)

Từ đó suy ra tổng \(560 + 18 + 3\) chia hết cho \(7\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay