Bài 85 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 85. Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể viết... DeHocTot.com

Bài 85 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


85. Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể viết dưới dạng thương của hai  phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn: \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}=\frac{2}{5}:\frac{7}{3}\) . Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.

Hướng dẫn giải.

Có nhiều cách viết, chẳng hạn \(\frac{6}{35}=\frac{3}{5}:\frac{7}{2}\) .
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay