Bài 86 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 86. Điền dấu "x" vào ô thích hợp tr... DeHocTot.com

Bài 86 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 86. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Câu

Đúng

Sai

a)    \(134 . 4 + 16\) chia hết cho \(4\).

 

 

 

b)    \(21 . 8 + 17\) chia hết cho \(8\).

 

 

 

c)   \( 3 .100 + 34\) chia hết cho \(6\).

 

 

 

 Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a)    \(134 . 4 + 16\) chia hết cho \(4\).

 

 x

 

b)    \(21 . 8 + 17\) chia hết cho \(8\).

 

 

 x

c)   \( 3 .100 + 34\) chia hết cho \(6\).

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Câu b) sai vì \(21 . 8\)  chia hết cho \(8\) nhưng \(17\) không chia hết cho \(8\).

Câu c) sai vì \(300\) chia hết cho \(6\) nhưng \(34\) không chia hết cho \(6\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay