Bài 86 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 86. TÌm x, biết:a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}... DeHocTot.com

Bài 86 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


86. TÌm x, biết:

a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7};\)               b) \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải.

a)  Từ \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}\) suy ra x = \(\frac{4}{7}:\frac{4}{5}=\frac{4}{7}.\frac{5}{4}=\frac{5}{7}\) ;

b) Từ \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\) suy ra x = \(\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.\frac{2}{1}=\frac{3}{2}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay