Bài 87 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 87. Cho tổng: \(A = 12 + 14 + 16 + x\) vớ... DeHocTot.com

Bài 87 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 87. Cho tổng: \(A = 12 + 14 + 16 + x\) với \(x  ∈\mathbb N\). tìm \(x\) để:

a) \(A\) chia hết cho \(2\);                               

b) \(A\) không chia hết cho \(2\).

Bài giải:

a) Vì \(12, 14, 16\) đều chia hết cho \(2\) nên \(12 + 14 + 16 + x\) chia hết cho \(2\) thì \(x = A - (12 + 14 + 16)\) phải chia hết cho \(2\). Vậy \(x\) là mọi số tự nhiên chẵn.

b) \(x\) là một số tự nhiên bất kì không chia hết cho \(2\).

Vậy \(x\) là số tự nhiên lẻ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay