Bài 88 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 88. Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\... DeHocTot.com

Bài 88 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 88. Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không ? Có chia hết cho \(6\) không ?

Bài giải:

Gọi \(q\) là thương trong phép chia \(a\) cho \(12\), ta có \(a = 12q + 8\).

\(\Rightarrow a=4.3q+4.2\)

\((4 . 3q)\) chia hết cho \(4;\) \(8\) chia hết cho \(4\).

Vậy \(a\) chia hết cho \(4\).

Tương tự ta có: \(a=6.2q+8\) 

\((6.2q)\) chia hết cho \(6\) nhưng \(8\) không chia hết cho \(6\) nên \(6.2q+8\) không chia hết cho \(6\)

Hay \(a\) không chia hết cho \(6\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay