Bài 88 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 88. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện... DeHocTot.com

Bài 88 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


88. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là \(\frac{2}{7}\)m2, chiều dài là \(\frac{2}{3}\)m, tính chu vi của tấm bìa đó.

Hướng dẫn giải.

Trước hết, tính chiều rộng của tấm bìa.

ĐS. \(\frac{46}{21}\)m.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay