Bài 89 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 89. Điền dấu "x" vào ô thích hợp tr... DeHocTot.com

Bài 89 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 89. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho \(6\) thì tổng chia hết cho \(6\).

 

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho \(6\) thì tổng không chia hết cho \(6\).

 

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho \(5\) và một trong hai số đó chia hết cho \(5\) thì số còn lại chia hết cho \(5\).

 

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho \(7\) và một trong hai số đó chia hết cho \(7\) thì số còn lại chia hết cho \(7\).

 

 

 

 Bài giải:

a) Đúng;         

b) Sai;    

VD: \(11+7=18\) 

       \(11;7\) đều không chia hết cho \(6\) nhưng \(18\) lại chia hết cho \(6\)

c) Đúng;           

d) Đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay