Bài 89 trang 93 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 89 trang 93 sgk toán 6 tập 1

Toán


89. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1346) . 17;        b) 39 . (-152);              c) (-1909) . (-75).

Bài giải:

Học sinh tự thực hành.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay