Bài 9 trang 71 sgk toán 6 tập 1 - 9. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.Bài... DeHocTot.com

Bài 9 trang 71 sgk toán 6 tập 1

Toán


9. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Bài giải:

số đối của +2, 5, -6, -1, -18 lần lượt là -2, -5, 6, 1, 18.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay