Bài 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1 - Bài 90. Gạch dưới số mà em chọn:a) Nế... DeHocTot.com

Bài 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 90. Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(3\) và \(b\) \(\vdots\) 3 thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 9; 3\).

b) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(2\) và \(b \) \(\vdots\) \(4\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(4; 2; 6\).

c) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(6\) và \(b\) \(\vdots\) \(9\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 3; 9\).

Bài giải:

a) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(3\) và \(b\) \(\vdots\) \(3\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 9\); \(\underline{3}\).

VD: \(3+12=15\)

\(15\) chia hết cho \(3\) và không chia hết cho \(6;9\)

b) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(2\) và \(b\) \(\vdots\) \(4\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(4\); \(\underline{2}\); \(6\).

VD: \(2+8=10\)

\(10\) chia hết cho \(2\) và không chia hết cho \(4;6\) 

c) Nếu \(a \)\(\vdots\) \(6\) và \(b\) \(\vdots\) \(9\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6\); \(\underline{3}\); \(9\).

VD: \(6+9=15\)

\(15\) chia hết cho \(3\) và không chia hết cho \(6;9\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay