Bài 91 trang 38 sgk toán 6 tập 1 - 91. Trong các số sau, số nào chia hết cho ... DeHocTot.com

Bài 91 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Toán


91. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

652;      850;      1546;      785;        6321.

Bài giải

652 \(\vdots\) 2;       850 \(\vdots\) 2;     850 \(\vdots\) 5;    1546 \(\vdots\) 2;      785 \(\vdots\) 5.

6321 không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay