Bài 91 trang 95 sgk toán 6 tập 1 -  Thay một thừa số bằng tổng để tính... DeHocTot.com

Bài 91 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Toán


 Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) -57 . 11;                b) 75 . (-21).

Bài giải

a) (-57 ).11 = (-57).( 10 + 1 ) = (-57 ).10 + (-57 ).1
    = - 570 + (-57 ) = - 627
(thay 11 = 10 + 1)

b) 75.(-21) = 75.(-20 - 1) = 75.(-20) + 75.(-1)
   = -1500 - 75 = -1575
(thay -21 = -20 - 1)

ĐS: a) -627; b) -1575.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay