Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1 - Bài 94. Không thực hiện phép chia, hãy tì... DeHocTot.com

Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 94. Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho \(2\), cho \(5\):

\(813\);    \(264\);    \(736\);   \(6547\).

Bài giải:

Hướng dẫn: Viết mỗi số thành một tổng của một số bé hơn \(5\) và một số tận cùng bởi \(0\) hoặc \(5\).

\(813\) chia cho \(2\) dư \(1\).

\(813 = 810 + 3\) chia cho \(5\) dư \(3\) vì \(810\) chia hết cho \(5\) và \(3 < 5\).

\(264\) chia hết cho \(2\).

\(264 = 260 + 4\) chia cho \(5\) dư \(4\) vì \(260\) chia hết cho \(5\) và \(4 < 5\).

\(736\) chia hết cho \(2\) 

\(736=735+1\) chia cho \(5\) dư \(1\).

\(6547\) chia cho \(2\) dư \(1\);

\(6547 = 6545 + 2\) chia cho \(5\) dư \(2\) vì \(6545\) chia hết cho \(5\) và \(2 < 5\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay