Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 95. Viết các hỗn số sau dưới dạng ph... DeHocTot.com

Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

                 \(5\tfrac{1}{7}\) ,   \(6\tfrac{3}{4}\) ,   \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Hướng dẫn giải.

                \(\frac{36}{7}\) ,    \(\frac{27}{4}\) ,    \(-\frac{25}{13}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay