Bài 96 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 96. So sánh các phân số:              ... DeHocTot.com

Bài 96 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


96. So sánh các phân số:

                \(\frac{22}{7}\)  và   \(\frac{34}{11}\) .

Hướng dẫn giải.

Ta có \(\frac{22}{7}=3\tfrac{1}{7}\) ; \(\frac{34}{11}=3\tfrac{1}{11}\).

Vì hai số có cùng phần nguyên và \(\frac{1}{7}>\frac{1}{11}\) nên

                    \(3\frac{1}{7}>3\frac{1}{11}\) hay \(\frac{22}{7}>\frac{34}{11}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay