Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1 - Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63... DeHocTot.com

Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Bài giải

a) 237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

(Vì 237.(- 26) = - 237.26)

b) Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = - 63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (- 63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

(Vì 63.(- 25) = - 63. 25)

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay