Bài 98 trang 96 sgk toán 6 tập 1 - 98. Tính giá trị của biểu thức:a) (-125)... DeHocTot.com

Bài 98 trang 96 sgk toán 6 tập 1

Toán


98. Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125) . (-13) . (-a), với a = 8.

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b, với b = 20.

Bài giải:

a) (-125) . (-13) . (-a), với a = 8.

Thay a = 8 vào ta có biểu thức:

= (-125) . (-13) . (-8)

= - 13 000

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b, với b = 20.

Thay b = 20 vào ta có biểu thức:

= (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . 20

= 2. (-3). (-4). (- 5). 20

= (-6). (-4). (-5) .20

= 24. (-100)

= -2 400

Đáp số: a) -13 000; b) -2 400.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay