Bài 99 trang 39 sgk toán 6 tập 1 - 99. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các... DeHocTot.com

Bài 99 trang 39 sgk toán 6 tập 1

Toán


99. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Bài giải

Gọi số phải tìm là: \(\overline {aa} \); \(a \in \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \)

Vì \(\overline {aa} \) ⋮ 2 nên a ∈ { 2, 4, 6, 8}    (1)

Vì \(\overline {aa} \) chia cho 5 dư 3 nên a ∈ {3, 8}    (2)

Vì a phải thỏa (1) và (2) nên a = 8.

Vậy số phải tìm là 88.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay