Bài 99 trang 96 sgk toán 6 tập 1 - 99. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, đ... DeHocTot.com

Bài 99 trang 96 sgk toán 6 tập 1

Toán


99. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a) \(\square\) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = \(\square\)

b) (-5) . (-4 - \(\square\)) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = \(\square\)

Bài giải:

a) (-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = -13

b) (-5) . [-4 - (-14)] = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay