Bài tập luyện thêm. Đường thẳng đi qua hai điểm - ... DeHocTot.com

Bài tập luyện thêm. Đường thẳng đi qua hai điểm

Toán


Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

Vẽ 4 đường thẳng a,b,c,d cũng  đi qua một điểm O.

Vẽ đường thẳng m cắt các đường thẳng a,b,c,d lần lượt tại A,B,C,D.

Bài 2. Cho ba điểm A,C,D thẳng  hàng và 3 điểm C,D,B thẳng hàng. Hai đường thẳng  AC và BD có  trùng nhau không? tại sao?

Bài 3. Cho biết ba đường thẳng phân biệt a,b,c có một điểm chung và ba đường thẳng phân  biệt b,c,d có một điểm chung. Hỏi 4 đường thẳng a,b,c ,d cắt nhau tại mấy điểm? tại sao?

Bài 4. Cho điểm M . Hãy vẽ và giải thích  cách vẽ hai điểm A,B sao cho hai đường  thẳng MA, MB không trùng nhau.

Hướng dẫn – giải – Đáp số:

Bài 1 : Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 2 : với ba điểm A,C,D thẳng hàng nên đường thẳng AC đi qua điểm C và D. Vì ba diểmd C,D,B thẳng hàng nên đường thẳng BD đi qua điểm C, D. Qua hai điểm  C v à D chỉ có thể vẽ được một đường thẳng nên đưởng thẳng AC và BD trùng nhau.

Bài 3. Điểm chung M của ba đường thẳng a,b,c cũng là điểm chung của hai đường thẳng b,c. Điểm chung N của ba đường thẳng b,c,d cũng là điểm chung của hai dường thẳng b ,c. Hai đường thẳng b,c khác nhau có điểm chung thi có chỉ một  điểm chung nên điểm M, điểm N trung nhau nên a,b,c,d chỉ có một điểm chung.

Bải 4. Lấy điểm A khác M, rồi vẽ điểm B không nằm trên đường thẳng MA, thế thì MA và MB không trùng nhau(vì nếu trùng nhau thì A,M,B thẳng hàng).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay