Bài tập luyện thêm. Góc - 1. Cho  4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi c... DeHocTot.com

Bài tập luyện thêm. Góc

Toán


1. Cho  4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thanh?

Kể tên các góc.

2. Vẽ ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O. Hỏi hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O?

3. Vẽ một số tia chung gốc. Biết rằng chúng tạo được tất cả 66 góc. Hỏi có bao nhiêu tia?

Hướng dẫn- giải đáp số.

1. Ghép hai tia được một góc, có 6 góc tạo thanh:

\(\widehat{xOy};\widehat{xOz};\widehat{xOt};\widehat{yOz};\widehat{yOt};\widehat{zOt}\).

2. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia. Do đó số góc tạo thành là : \(\frac{6.(6-1))}{2}=15\) góc.

3. Giải:

Ta có:

\(\frac{n.(n-1))}{2}=66\) suy ra n.(n-1)=132=12.11

nghĩa là n12. Vậy có 12 tia.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay