Bài tập luyện thêm.Khi nào AM + MB = AB? - ... DeHocTot.com

Bài tập luyện thêm.Khi nào AM + MB = AB?

Toán


1.  Cho điểm E nằm giữa  hai điểm B và C, biết rằng BE= 10cm, BC= 16cm.

Tính độ dài đoạn thẳng CE.

2. Cho ba điẻm A,B,C biết rằng AC= 5cm, BC= 3cm, và B nằm giữa hai điểm A và  C.

a) Tính độ dài đoạn AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho Bd= 5cm. Chứng tỏ AB=CD.

3. a) Cho ba điểm A,B,C. Biết AB= 2,6 cm, AC= 5cm, BC=2.4cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?vì sao?

b) Cho 3 điểm A,B,C biết AB = 2cm, AC= 3cm, BC= 4cm. Hỏi ba điểm A,B,C có thẳng hàng không vì sao.

4. Cho hai điểm A,B sao cho AB= 8 cm. Trên đường thẳng AB lây M sao cho MB= 3 cm. Tính độ dài MA.

5. Cho điểm I nằm giữa C và D biết rằng IC- ID= 1cm và CD= 5cm. Tính độ dài IC, ID.

Hướng dẫn – Giải- Đáp số:

1. E nằm giữa B và C, Ta có: BE  + EC= BC

10+ EC=16 suy ra : EC = 6cm.

2. B nằm giữa A và C, ta có: AB + BC = AC suy ra: AB + 3 = 5

Suy ra: AB= 2cm.

b) C nằm giữa  B và D, ta có: AB  +BC = BD

3+  CD=5  cm => CD= 2 cm, Suy ra AB= CD (=2cm).

3. a) Ta có AB+ BC= 2.6 + 2.4= 5cm

=> AB+ BC=  AC nên B nằm giữa hai điểm A và C.

b) ta  có:

AB+ BC ≠AC nên B không nằm giữa A và C.

AB+AC ≠ BC nên A không nằm giữa B và C.

AC + BC ≠ AB nên C không nằm giữa A và B.

Suy ra không có điểm nào nằm giữa điểm nào.

4. Ta xét các trường hợp sau:

+  Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa A và B.

Ta có: AM+ BM=AB => Am+3.Am=AB     => 4AM = 8 cm => AM = 2cm

+ Trường hợp 2: Điểm A nằm giữa M và B

Ta có: MA – MA= AB

=> 3.AM-MA=8 => 2 AM= 8 => AM = 4 cm

+ Trường hợp 3: Điểm B nằm giữa M và A => AM > BM

Mà BM= 3. MA> MA => trường hợp  nay không xảy ra.

5. I nằm giũa C và D ta có IC+ ID= CD.

Suy ra IC + ID= 5 , mà IC- ID=1 do đó IC=(5+1):2= 3cm

ID=(5-1) : 2 = 2(cm)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay