Bài tập luyện thêm.Tia - Bài 16. Cho  điểm C nằm giữa hai điểm ... DeHocTot.com

Bài tập luyện thêm.Tia

Toán


Bài 16. Cho  điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hải điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

a) Tìm các tia trùng nhau gốc C.

b) Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N.

Bài 17. Cho điểm O nằm giữa hai điểm E, F .  hãy kể tên các kia đối nhau, các tia trùng nhau.

Bài 18. Hai đường thẳng  xy và zt cắt nhau tại O tạo thành mấy tia? Có bao nhiêu tia đối nhau.

Bài 19. Cho điểm A  thuộc đường thẳng xy, điẻm M thuộc tia Ax và điểm N thuộc tia Ay

a) tìm các tia đối tia Ax.                  b) Tìm các tia trùng với tia Ax.

c) Trên hình vẽ có bao nhiêu tia(Hai tia trùng nhau chỉ kể một tia)

Hướng dẫn – lời giải – đáp số

Bài 16 a) Các tia CM, CA trùng nhau. Các tia CN, CB trùng nhau

b) Các tia CA, CB đối nhau(vì C nằm giữa A và B). Suy ra CM, CN đối nhau. Vậy C nằm giữa M và N.

Bài 17. – Hai tia  OE và OF là tia đối nhau.

Các  tia trùng nhau là : EO và EF; tia FO và FE.

 Bài 18.

- Tạo thành 4 tia Ox, Oy,Oz,Ot.

- Cặp tia đối nhau là: tia Ox  và Oy; Tia Oz và Ot.

Bài 19.  a) Các tia đối của tia Ax là tia An,Ay(hai tia này chỉ là một tia)

b) Hai tia trùng với tia Ax là tia AM.

c) Trên hình vẽ có 6 tia: Mx,My,Ax,Ay,Nx,Ny.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay