Lý thuyết. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz? -  1. Tính chất cộng số đo hai gócNếu ti... DeHocTot.com

Lý thuyết. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Toán


 1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì  

 \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\).

Ngược lại, nếu  \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

lưu ý: 

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}\neq \widehat{xOz}\) thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

\(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}+ \widehat{tO z}=\widehat{xOt}\)

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

-Hai góc kề nhau  là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng \(90^{0}\)

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(180^{0}\)

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^{0}\) .

b) Hai góc cùng phụ(hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay