Lý thuyết. Tam giác - 1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng... DeHocTot.com

Lý thuyết. Tam giác

Toán


1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của ta m giác.

- Ba cạnh: AB,BC,CA;

- Ba góc: \(\widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay