Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước - Tìm giá trị phân số của một số cho tr... DeHocTot.com

Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước

Toán


Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số b cho trước, ta nhân \(\frac{m}{n}\) với b.

(m, n ∈ N, n ≠ 0 ).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay