Lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Các tính chất: Tương tự như phép cộng... DeHocTot.com

Lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Toán


Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán: \(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{b}{a}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right )+ \frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right ).\)

c) Cộng với số 0: \(\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay