Bài C1 trang 12 sgk vật lý 6 - C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ... DeHocTot.com

Bài C1 trang 12 sgk vật lý 6

Vật lý


C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1 m3 = (1)...... dm3 = (2)..............cm3 .

lm3 = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

Bài giải:

(1) - 1000 dm3 ;              (2) - 1000000 cm3 ;

(3) - 1000 lít;                       (4) - 1000000 ml;

(5) - 1000000 cc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay